Серия снимки от сензорната фотография на Дилиян – кадри от снимачен ден по време на подготовката на кампанията, заснет от Дилиян.



СЕНЗОРНА ФОТОГРАФИЯ ОТ ДИЛИЯН