Работиш ли?

Една неудобна тема или защо е нужна промяна в нагласите

Странно е, но все още доста хора мислят, че щом един човек е с увреждане, той няма да може да работи, да се реализира, да бъде полезен, да бъде независим.

Общност „Мостове“ обаче ще покаже обратното заедно с момчетата и момичетата от ресторант “Тенебрис”.

Вижте събитието за журналисти, което направихме в ресторант „Тенебрис“ и как заедно можем да променим нагласите в обществото.

#ОтХораЗаХора #ОбщностМостове #СпециалниХора #СпециалниСпособности #Тенебрис

Странно е, но все още доста хора мислят, че щом един човек е с увреждане, той няма да може да работи, да се реализира, да бъде полезен, да бъде независим.

Общност „Мостове“ обаче ще покаже обратното заедно с момчетата и момичетата от ресторант “Тенебрис”.

Вижте събитието за журналисти, което направихме в ресторант „Тенебрис“ и как заедно можем да променим нагласите в обществото.

#ОтХораЗаХора #ОбщностМостове #СпециалниХора #СпециалниСпособности #Тенебрис