ОБЩНОСТ МОСТОВЕ

МОСТОВЕ ОТ ХОРА ЗА ХОРА

Ние сме МОСТОВЕ и търсим решения за преодоляване на препятствия – да се срещат брегове, гледни точки, да се намерят решения на проблеми.

Общността ни възникна естествено около нашите каузи и борбите на родители и близки на деца и възрастни с увреждания и техните приятели. Събра ни разбирането за мястото на всяка личност в обществото ни и за правото на всеки човек да бъде уважаван, ценен и да има достъп до достиженията на съвремието ни.

Затова днес ви каним в нашата първа кампания – МОСТОВЕ ОТ ХОРА ЗА ХОРА.
В нея ще можете да се запознаете отблизо с много вдъхновяващи герои, които не спират да правят невъзможното – да ни показват, че заедно можем да променим нагласите в обществото. Да станем по-разбиращи и толерантни към различните. Защото всички сме такива – уникални и различни, важни, всеки със своята житейска мисия.

Ние сме общност от характери, преживелици и мъдрост, обединени от различията си и ви предлагаме нашите ръце, сърца и знания, за да достигнем един до друг, да променим представите за хората. Да направим мост към промяна за добро.