20/07/2020

Общност Мостове стартира кампания „От хора за хора“ за промяна в нагласите


„Не хора със специални потребности, а хора със специални способности“

Ако има кой да те научи как да гледаш на живота отвисоко, то това най-вероятно е човекът с ръст 128 см.

Ако има кой да те научи как се печели битка, то това е спортистът с увредено зрение.

Ако има кой да те научи на умението да изслушваш, то това е човекът с увреден слух.

Ако има кой да те научи какво е да си щастлив като помагаш на другите, то това е кучето-терапевт.

И още много други.

Запознайте се с всички герои и предложете нов на www.mostove.net.

Общност Мостове стартира първата си кампания за промяна в нагласите на обществото към хората с увреждания и на хората с увреждания към самите себе си.

„Всеки човек е специален. И няма причина хората да се делят. Често говорим за „достъпна среда“, но тя не се изразява само във физическа достъпност. Достъпната среда е целият заобикалящ ни свят, отношението на случайните хора по улицата, на съседите, на лекарите, на учителите, на работодателите. На политиците. Бариерите понякога са суеверия, понякога са липса на опит в общуването с различни хора с увреждания. Мащабът на проблема, който засягаме е трудно измерим с точност, но със сигурност наличните данни сочат голяма група от населението. Над 660 000 души в България имат някакво увреждане, това прави почти 1/7 от населението“, коментират от Сдружение Общност Мостове.

Обществените нагласи са в основата на всички проблеми и всички решения. Затова е важно човекът с увреждане да бъде изваден от анонимност и да бъде представен като личност с име, образ, характер, професия, постижения, разбирания и стремежи.

Основен партньор на кампанията е групата за стратегически и творчески комуникационни решения Ogilvy Group Bulgaria. „Идеята се базира на отказа да делим хората на такива в норма и такива с увреждания. Предпочетохме да фокусираме вниманието си върху хора със специални способности – знания, умения, опит, които си заслужава да бъдат чути, видяни, разбрани, споделени. Така избрахме 8 човека, с които да зададем рамката на творческата платформа – колоритна и позитивна, от която всеки може да научи нещо“, споделя Милена Крумова, творчески директор на Ogilvy Sofia.

Идеята на платформата е да бъде отворена, за да приобщава повече хора, които променят нагласите. Затова и в сайта има специална секция, в която всеки може да предложи герой. В основата на разработването на сайта е целта той да бъде достъпен за максимално широк кръг от хора. Към момента е използван шрифт, подходящ за дислектици, а съдържанието е достъпно и за незрящи, като технологичното обогатяване продължава. Това е и първата кампания, в която част от съдържанието ѝ е снимано от незрящия фотограф Дилиян Манолов, който е и един от представените в платформата герои.

„Дълбоко вярваме, че комуникационната индустрия има съществена роля във формирането на обществените навици, вкус и поведение. В този смисъл, част от дългосрочната стратегия на групата е да подкрепя финансово и творчески проекти в две основни направления: хора в неравностойно положение и млади таланти, които не разполагат с необходимите средства, за да развият способностите си“, коментира Екатерина Тупарева, главен изпълнителен директор на Ogilvy Group Bulgaria.

Каузата на Общност Мостове обедини и вдъхнови голям екип да предостави услугите си безвъзмездно: агенциите Ogilvy Sofia, MindShare, Metric DS, Knoway, продуцентската компания Know How Films и сформирания от тях екип:

Режисьор –  Еди Шварц

Оператор – Теодор Фичев

Фотограф – Златимир Араклиев

Режисьор по монтажа – Георги Топалов, Мотиф

Колорист – Борис Тивчев, Мотиф

Звукорежисьор – Георги Топалов, Мотиф

Асистент продуцент – Лиляна Чернаева

Директор продукция – Георги Топалов

Художник – Ваня Иванова

Стилист – Ека Бичинашвили

Фокус пулър – Емил Георгиев

Оператор Камера Б – Младен Минев

Втори Асистент камера – Тони Стоев

Грим – Гергана Иванова

Осветител – Филип Пенев

Грип – Александър Петров

Звукорежисьор – Емо Евтимов

 

За допълнителна информация:

Общност Мостове

Весела Одажиева 0888 942 737

Валентина Ташкова 0882 224 525

mostove.bridges@gmail.com

 

За Общност Мостове

Общност Мостове е неправителствена организация, която има за цел да подкрепя проекти, законопроекти и каузи в името на по-добър начин на живот на хората с увреждания. Сдружението се сформира след протестите на родителите на хора с увреждания през 2018 година, но неформално общността съществува повече от десетилетие. Членовете му са били участници в множество обществени процеси, законодателни промени за подобряване на средата и гарантиране на правата на хората с увреждания.

За Ogilvy Group Bulgaria

Ogilvy Group Bulgaria е най-голямата комуникационна група в България, предлагаща цялостни бизнес и комуникационни решения на клиентите си. В групата влизат агенциите Ogilvy Sofia, Mindshare, MediaCom, Wavemaker, Metric DS, Knoway и Into Media. Компаниите от групата обслужват над 160 търговски марки.

Как направихме кампанията

Кампанията От хора за хора е направена … от много хора за много хора.

Идеята завладя десетки и всеки от тях даде сърцето си, ума си, труда си.

Огромна благодарност към всички които участват, всички, които не спират да вдъхват живот на идеите.

Чрез нея показваме какъв е животът заедно, без прегради, предразсъдици, опасения – смело, открито и с обич.

#ОтХораЗаХора #ОбщностМостове #СпециалниХора #СпециалниСпособности #Тенебрис